กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑

 

>> Clip Active Model For LLR

>> LLR Report

>> ภาพกิจกรรม

>> นวัตกรรมสายชั้น
      -  BBL+
      - YouPlay
      - MEET
      - Six Model

>> รายงานผลการพัฒนาระดับชั้น

 

>> นวัตกรรม TDSS

>>  TDSS Model

>> ภาพกิจกรรม Active Learning

>> ตัวอย่างคลิปการสอน Online

>> ตัวอย่างคลิปการสอน Onsite01

 

 

>> Active Model For Dis+

>> ภาพกิจกรรม Dis+

>> กิจกรรมพัฒนา Dis+

>> รายงานผลการพัฒนา

 

>> Clip รร.วิถีพุทธชั้นนำ

>> Clip โครงงานคุณธรรม

>> Happiness Society

>> แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีพุทธ

 
     
ข้อมูลสนับสนุนรายงานประจำปี 2565 หลักฐาน ร่องรอย    

>> รายงานโครงการ

>> แผนพัฒนาการศึกษา  
>> รางวัลต่างๆ >> แผนปฏิบัตการ  
>> สารสนเทศ PTBK >> กิจกรรม PLC  
>> หลักสูตรสถานศึกษา >> กิจกรรม Learning & Innovation  
>> ผลการจัดการศึกษา >>  กิจกรรม Active Supervion  
>> ตัวอย่างแผน Active Learning  01 | 02 | 03 >> กิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ  
>> IQA Award >> กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน รร.วิถีพุทธชั้นนำ  
>>   >> กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน Active Model  
     
     
     
     
     
     

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL& fAX:0-3499-6441  
e-mail โรงเรียน : ptbk@ptbk.ac.th
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด