กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑

สายชั้นปฐมวัย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ุคลากรสนับสนุน

 

 

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL& fAX:0-3499-6441  
e-mail โรงเรียน : ptbk@ptbk.ac.th
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด