กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑

ผู้บริหารของเรา

 

นายกิ่ง  ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการ

 

นางสาวศราวดี ม่วงสด
รองผู้อำนวยการ

 

นางประไพ อุดมผล
รองผู้อำนวยการ

 

นายสันติ สกุลหงษ์
รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL& fAX:0-3499-6441  
e-mail โรงเรียน : ptbk@ptbk.ac.th
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด