กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑ | ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.๑

จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

63

76

139

อนุบาล 2

69

57

126

รวมอนุบาล

132

133

265

ป.1

116

90

206

ป.2

114

112

227

ป.3

125

104

229

ป.4

133

113

246

ป.5

140

114

254

ป.6

121

136

257

รวมประถม

749

669

1418

รวมทั้งหมด

881

802

1683

 

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด