กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑

จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

51

55

106

อนุบาล 3

59

58

117

รวมอนุบาล

110

113

223

ป.1

95

104

199

ป.2

90

99

189

ป.3

96

92

188

ป.4

126

97

223

ป.5

136

123

259

ป.6

139

126

265

รวมประถม

682

641

1323

รวมทั้งหมด

792

754

1546

 

 

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL& fAX:0-3499-6441  
e-mail โรงเรียน : ptbk@ptbk.ac.th
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด