กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ. | สพป.นฐ.๑ | ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.๑

ร.ร.ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ||  ร.ร.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ||  ร.ร.ต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)|| ร.ร.ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม || สถานศึกษาพอเพียง

เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารของเรา

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคร

 

ประมวลภาพความสำเร็จของโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

2547 รร.ต้นแบบการอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม
2548 รร.ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
2549 รร.ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.รอบที่ 2
2550 รร.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
2551 รร.ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
2553 รร.ส่งเสิรมสุขภาพระดับทอง
2554 รร.ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.รอบที่ 3
2555 รร.ดีเด่นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2556 รร.พัฒนาคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนในฝัน
2556 สถานศึกษาพอเพียง
2557 รร.คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

 

นายธนันธร สิริอาภรณ์
ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมของเรา

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT

OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน 
e-learning

 

ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ. 
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ 
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ 
ให้เสมอภาคทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

มุมศึกษานิเทศ  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน

OBEC MOU 
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ

ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน

ภาษาไทย ภาษาทอง 
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

 

 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3499-6441 FAX:0-3499-6442
e-mail โรงเรียน : ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
ศราวดี ม่วงสด